درگاه خدمات الکترونیک    
 

سامانه رفاهی

          سامانه تردد            
  سامانه پشتیبانی و رفاهی       سامانه درخواست خودرو     سامانه تردد     سامانه پذیرش بیمار      فرم نظرسنجی    
 
                                 
 

      سامانه آموزشی             فیش حقوقی    
  سامانه اطلاع رسانی       سامانه آموزشی     اتوماسیون اداری     اتوماسیون اداری     سامانه فیش حقوقی    
                       
          (کارکنان)     همکاران سیستم     چارگون          
                       
          فیلم آموزشی اتوماسیون ( کلیه کاربران)                      
  سامانه مدیریت امور آموزشی       فیلم آموزشی ( تکمیلی ویژه مدیران)     سامانه حضور و غیاب     سامانه اطلاعات پژوهشی     کتابخانه دیجیتال    
  ( دانشجویان و اساتید )     فیلم آموزشی ( تکمیلی ویژه دبیرخانه و مسئولین دفاتر)                    
                  پست الکترونیک          
        حقوق شهروندی در نظام اداری     نرم افزار ریموت     پست الکترونیک          
  سامانه بودجه ریزی عملیاتی (پنکو)       ( دریافت Clip )                      
   ©  کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه انستیتوپاستور ایران  می باشد.